SURFSCAN - Automatická detekce povrchových vad

Nejčastější použití těchto našich výrobků je ve válcovnách za studena při výrobě kovových a nekovových pásů a umožňují automaticky detekovat povrchové vady pásů pomocí CCD kamery a vyhodnocovací jednotky. Typ SURFSCAN CVT820.

Surfscan

Systém pro vizuální kontrolu vad vznikajících při výrobě pásů z různých materiálů jako jsou netkané kovové pásy, textilie, fólie, papír apod. Systém je schopen detekovat různé vady od velikosti 0,1 mm2 při rychlostech až 2000 m/min při šírce pásu vyráběného materiálu až 5 m. Systém je plně konfigurovatelný podle požadavků zákazníka a lze ho použít v různých částech výrobního procesu.

Vlastnosti:

 • 100% kontrola výroby 24/7
 • Detekce opakujících se defektů
 • Automatická detekce okraje a měření šířky materiálu
 • Možnost integrace signalizace či značkovačů
 • Kontrola kvality podélných řezů
 • Zobrazení vad v reálném čase na několika distribuovaných pracovištích
 • Export statistik, tisk průvodního protokolu
 • Snadná integrace díky modulárnímu designu
 • Vhodné pro in-line systémy i převíječky
 • Rychlé řešení problémů díky vzdálenému přístupu (24/7)

Využití:

 • Zvýšení efektivity výroby
 • Minimalizace počtu reklamací od zákazníka
 • Dlouhodobý přehled o kvalitě výroby díky snadnému exportu statistik

Charakteristika systému:

Systém je schopen detekovat mnoho různých typů vad jako jsou díry, úkapy, skvrny, zalisovaný cizí předmět, změna struktury vyráběného materiálu, rovnoměrnost materiálu apod. Za použití neuronových sítí vady samostatně kategorizuje do jednotlivých tříd podle naučených vzorů.

Pro dosažení nejlepších možných výsledků je použito výkoného řiditelného LED osvětlení, vysokorychlostních řádkových kamer a pokročilého řízení objektivu. Systém je použitelný pro široký sortiment barev, gramáží a struktur vyráběného materiálu.

Vše je navrženo modulárně tak, aby bylo možné přizpůsobení individuálním požadavkům každého zákazníka a možnostem na dané výrobní lince. Systém je možné dle potřeby instalovat do různých fází výroby, od výroby prvotního materiálu až po finální zpracování pro zákazníka.

Další vlastnosti:

 • Kustomizace SW dle přání zákazníka
 • Nastavení citlivosti detekce
 • Nastavení minimální velikosti detekovaných vad
 • Samoučící se klasifikátor
 • Automatická korekce intenzity osvětlení
 • Klasifikace vad do tříd
 • Komunikace se systémem výrobní linky
 • Možnost rozšíření o další senzory
 • Automatická diagnostika systému
 • Správa uživatelů a oprávnění
 • Nízké provozní náklady

Kamery

Pro systém SURFSCAN jsou používány nejmodernější řádkové kamery, které vynikají především CMOS čipys vysokým rozlišením až 16k, vynikajícím odstupem signál/šum a řádkovou frekvencí až 200 kHz. Mezi objektiv a kameru je standardně instalován speciálně vyvinutý adaptér, který umožňuje dálkové řízení clony a ostření objektivu

Osvětlení

Pro dosažení nejlepších možných výsledků detekce je použito speciálně vyvinutého pokročilého LED osvětlení. Pro zvýraznění některých druhů vad může být použito osvětlení o různých vlnových délkách, případně pod různými úhly.

Rozvaděč

Jádrem systému je průmyslový rozvaděč obsahující výpočetní jednotky pro zpracování dat. Zároveň obsahuje napájení všech podružných subsystémů. Samozřejmostí je také připojení na standardní komunikační rozhraní (Ethernet, RS232/485, ...). V případě provozu v náročnějších podmínkách lze vybavit klimatizační či ventilační jednotkou.

I/O modul

Rozširující I/O modul PULSIO slouží jak pro připojení výstupních signálů pro další systémy (signalizace, značení), tak i pro připojení vstupních signálů od zákazníka (start/stop, přetrh materiálu, apod.). Vnitřní programovatelná logika umožňuje použít modul jako stavový automat výrobní linky komunikující s nadřazeným systémem.

Operátorská konzole

Podle potřeby je možné systém vybavit několika vzdálenými ovládacími konzolemi. Samozřejmostí je připojení offline stanic pro procházení archivovaných záznamů.

Základní charakteristiky:
Parametr Hodnota
Napájení 230 V AC
Provozní teplota 5 - 60°C
Pracovní rychlost (max.) 2 000 m/min
Šířka snímání (max.) 5 m
Velikost vady (min.) 0,1 mm2
Rozlišení obrazu (typ.) 0,1 mm/pxl

Attached video

Připojené obrázky

 • Surfscan - screen1
 • Surfscan - screen2
 • Surfscan - VPFM2

Připojené soubory