Měření délky trubek

Zařízení slouží pro bezkontaktní měření délky trubek pomocí řádkové CCD kamery s podsvětlením napojené na průmyslové PC. Typ MDT.

Schéma zařízení

Měřená trubka projíždí při měření podélně mezi optickými závorami, které posílají informace o pozici zadního konce trubky do zařízení, které zároveň vyhodnocuje přítomnost začátku trubky pod měřící kamerou. Po změření je výsledná délka trubky zasílána po sériové lince do signovacího zařízení, které na trubku vytiskne štítek včetně délky trubky. Měřené hodnoty se ukládají do dbf souboru.

Využití:

  • výroba bezešvých trubek, profilů, tyčí atd

Reference:

  • MITTAL Steel a.s. Ostrava

Připojené obrázky

  • Ukázka obrazovky programu