MPP - Měřič profilu pásu (off-line)

Měřič profilu pásu je určen k plně automatickému měření tloušťky (profilu) vystřiženého vzorku kovového pásu. Nejčastější uživatelé tohoto zařízení jsou výrobci kovového pásu válcovaného za tepla i za studena. Typ: MPP-1000...3000(dle šířky pásu)

MPP-1500, MPP-2000

Na měřicím stole je vzorek upevněn svěrných úchytem, a tím je při měření zaručena kolmost diferenciálně zapojených dotykových snímačů tloušťky na plochu měřeného pásu. Měření je plně automatické, t.z.n. po zmáčknutí tlačítka se měřící hlavice na lineárním pojezdu přesune po celé šířce pásu, přičemž vyhodnocovací jednotka načte v nastavené periodě vzorkování hodnoty tloušťky a vyhodnotí profil pásu.

Vyhodnocovací jednotka umožňuje:

 • zadávání identifikačních znaků měření (jméno obsluhy, číslo svitku, materiál pásu)
 • zadávání nominální (požadované) tloušťky a povolených tolerancí
 • digitální zobrazování měřené tloušťky
 • REFERENCEgrafické zobrazování průběhu odchylky od tloušťky
  uprostřed pásu
 • zobrazování tolerančního obrazce dodržení rovinnosti
 • aritmetický výpočet parametrů tvaru profilu ("crown"- vypouklost, "wedge"-klínovitost, "feather edge"-zkosení kraje, "thickness differences" - odchylky tloušťky)
 • tisk protokolů v tabulkové a grafické formě
 • archivaci změřených dat na HDD
 • připojení k podnikové počítačové síti

Výhody zařízení:

 • automatické měření profilu pásu s jednoduchou obsluhou
 • grafické i numerické zobrazení měřených dat na barevném monitoru
 • nezávislost na typu měřeného materiálu
 • žádné mechanické nastavování hlavice na nominální tloušťku
Základní technické údaje:
Parametr Hodnota
Rozlišení 0,001 mm
Tloušťka pásu vzorku 0,03 - 5 mm (10 mm)
Přesnost ± 1 µm
Maximální délka vzorku pásu MPP-3000 3000 mm

Zařízení lze vyrobit také na míru.

Připojené video

MPP Měřič profilu pásu:

Připojené obrázky

 • MPP-1800 in Voestalpine Linz
 • MPP-1500 in AL INVEST Czech Rep.
 • MPP-1500 in ArcelorMittal Romania
 • SPAIN Strip Profile Gauge in Arcelor ACERALIA

Připojené soubory