MSP - Kontinuální měřič šířky pásu

Kontaktní kontinuální měřič šířky kovového pásu. Typ: MSP

Continuous strip width gauge

Proces měření:

Nasouvání pásu do měřiče je prováděno ručně obsluhou při rozevřených měřících válečcích. Zařízení je vybaveno vyhodnocovací jednotkou s digitálním zobrazením měřené hodnoty a reléovými výstupy.

Výstupy zařízení:

  • digitální zobrazení měřené šířky
  • 2 reléové výstupy signalizující překročení limitní šířky
  • výstup dat RS-485 (ASCII, Messbus, Modbus-RTU)

Volitelné příslušenství:

  • světelná signalizace překročení limitní šířky
  • komunikační rozhraní Profibus
  • analogový výstup
  • vizualizační software
Základní technické údaje:
Parametr Hodnota
Rozsah měřené šířky 0,1 - 90 mm - základní verze MSP-90
(50 - 140 mm; 100 - 190 mm; 150 - 240 mm nebo na dotaz)
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost měření ± 10 µm

Připojené obrázky

  • MSP - vyhodnocovací jednotka