Personální složení

Společníky se stejným vlastnickým podílem jsou dva majitelé, kteří jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Ing. Tomáš Barták, který je zároveň výrobně-technickým ředitelem a Ing. Pavel Vitoslavský, jenž plní také funkci obchodně-technického ředitele.

Vedení společnosti

Společníky se stejným vlastnickým podílem jsou dva majitelé, kteří jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Ing. Tomáš Barták, který je zároveň výrobně-technickým ředitelem a Ing. Pavel Vitoslavský, jenž plní také funkci obchodně-technického ředitele.

Ing. Tomáš Barták

výrobně-technický ředitel a společník firmy

 • 1983-1988 vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1988-1993 zaměstnán v NOVÉ HUTI, a.s. v oddělení výzkum a vývoj. Úspěšně dokončil práci na výzkumném úkolu s názvem "Vývoj a ověření průběžného měřiče tloušťky ocelového pásu" jako hlavní řešitel
 • 1991-1992 externě přednášel na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě předmět přístrojová technika
 • spolupůvodce přístroje "Měřič tloušťky kovového pásu" a spolumajitel patentu č. 278 347, který byl 22. 9. 1993 tomuto měřiči udělen Úřadem průmyslového vlastnictví
 • od r. 1994 podniká v oblasti vývoje a výroby měřicí techniky
 • od r. 1995 členem České společnosti pro nové materiály a technologie
 • od r. 1998 50% vlastník společnosti UVB TECHNIK s.r.o.

Ing. Pavel Vitoslavský

obchodně-technický ředitel a společník firmy

 • 1984-1989 vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu a obhájil diplomovou práci s názvem "Automatizované pracoviště s měřením tloušťky kovových pásů"
 • 1989-1993 zaměstnán v NOVÉ HUTI, a.s. v oddělení výzkum a vývoj. Úspěšně dokončil práci na výzkumném úkolu "Vývoj a ověření průběžného měřiče tloušťky ocelového pásu" jako spoluřešitel
 • od r. 1994 podniká v oblasti vývoje a výroby měřicí techniky
 • spolupůvodce přístroje "Měřič tloušťky kovového pásu" a spolumajitel patentu č. 278 347, který byl 22. 9. 1993 tomuto měřiči udělen Úřadem průmyslového vlastnictví
 • od r. 1998 50% vlastník společnosti UVB TECHNIK s.r.o