Projekt EU: Aplikace - detekce děr kovového pásu

Předmětem projektu je výzkum a vývoj detektoru děr na principu detekce průchodu záření sledovaným kovovým pásem, přičemž záření vychází z liniového LED nebo laserového zdroje, umístěného nad sledovaným pásem. Výsledkem projektu bude funkční prototyp nového produktu.

Aplikace - plakát dírkovitost

Firma UVB TECHNIK, s.r.o. je příjemcem dotace z OP PIK. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Hlavní cíl společností:

Hlavním cílem společnosti je vyrábět a nabízet řadu high-tech výrobků pro válcovny za studena a mít ve svém výrobním programu nejmodernější technologie pro kontrolu kvality kovového pásu.

Základní údaje projektu:

Projekt EU: Aplikace - výzva VIII - 2021

Název: Výzkum a vývoj inovované technologie pro detekci děr v kovovém pásu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024287