Projekt EU: Aplikace - měření tloušťky

Cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu bezkontaktního kontinuálního měřiče tloušťky kovového pásu pro neferomagnetické materiály na principu vířivých proudů, použitelného i v náročných podmínkách u prvotních výrobců ve válcovnách kovového pásu z barevných kovů.

Aplikace - plakát vířivé proudy

Firma UVB TECHNIK, s.r.o. je příjemcem dotace z OP PIK. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Hlavní cíl společností:

Hlavním cílem společnosti je vyrábět a nabízet řadu high-tech výrobků pro válcovny za studena a mít ve svém výrobním programu nejmodernější technologie pro měření tloušťky kovového pásu.

Základní údaje projektu:

Projekt EU: Aplikace - výzva VIII - 2021

Název: Výzkum a vývoj zařízení pro kontinuální měření tloušťky pásu neferomagnetických materiálů na principu vířivých proudů
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024866