Projekt EU: Potenciál

Cílem projektu je vybudování nového VaV centra společnosti UVB TECHNIK s.r.o.. Projekt počítá s přístavbou ke stávajícímu objektu a v jeho rámci vzniknou dvě nové vývojové laboratoře a dvě konstrukční kanceláře. Vznikne také hala s mostovým jeřábem a CNC obráběcími stroji.

Potenciál 2018

Firma UVB TECHNIK, s.r.o. je příjemcem dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj výzkumných a vývojových kapacit.

Hlavní cíl společností:

Hlavním cílem společnosti je vyrábět a nabízet řadu high-tech výrobků z vlastního výzkumu a vývoje pro válcovny za studena a koksovny.

Základní údaje projektu:

Projekt EU: Potenciál III 2016
Název: Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity UVB TECHNIK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009669

Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj.
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Pořízené technologie s možností využití jiným subjektům pro účely VaV za tržních podmínek:

  1. Jeřáb mostový (fy GIGA montáže, GJMJ 2,5 t /15m)
  2. CNC soustružnické centrum pro přesné soustružení do průměru 375 mm, délky 670 mm (Hurco TMX10MYi)
  3. CNC 5ti osé obráběcí centrum pro přesné obrábění dle pojezdu stolu max.1067 x 610 x 610 mm (Hurco VMX42i)
  4. CAM SW pro vytváření 3D modelů a export kódu pro CNC (CAD Servis, CAD/CAM SW)
  5. Analyzátor mikrovlnných obvodů do 14GHz, zahrnující vektorový, spektrální analyzér a měření výkonu  (Keysight N9916A)
  6. PC server s uložištěm dat (fy CZC, DELL)
  7. Laserový interferometrický snímač vzdálenosti pro odměřování rozměrů do vzdálenosti 4 m s přesností 1 µm (renishaw, RLE SINGLE AXIS SYST., RCU COMP. KIT)
  8. 3D tiskárna z termoplastů pro tisk do rozměru 197 × 215 × 300 mm (fy 3Dwiser, Ultimaker 3 Extended)
  9. LCR měřič pro přesné měření indukčností, kapacit a odporů (GW INSTEK, LCR-6300)

Bližší informace: Ing. Pavel Vitoslavský, tel.: 595044444