Rentgenový měřič tloušťky a profilu pásu

Rentgenový měřič tloušťky je určen pro bezkontaktní měření kovových pásů při válcování za studena nebo na procesních linkách. Princip je založen na měření útlumu rentgenového paprsku.

C-frame

Výhody zařízení:

  • optimalizovaný nizko energetický vysokonapěťový zdroj prodlužuje životnost rengenového zdroje
  • teplotní závislost je kompenzována reulací zdroje a detektoru na konstantní teplotu
  • konstrukce C-rámu a pojezdu může být přizpůsobena potřebám aplikace
  • je možné měření profilu pásu skanováním napříč pásem

Součásti zařízení:

Základní technické údaje:
Parametr Hodnota
Materiál Ocel, Al a slitiny
Rozlišení 0,001 mm
Doba odezvy analogového výstupu 10 ms
Vzorkování detektoru 288 vzorků/ 10 ms
Chyba měření < 0,1% (0,2%) - ne lépe než ± 1µm
Vliv teploty vzduchové mezery cca 1 µm/10°C

Attached video

Rentgenový měřič tloušťky pásu:

Připojené obrázky

  • X-ray_UVB2