SPKV - Snímač polohy kolejových vozidel pro koksovny

Snímač polohy kolejových vozidel slouží pro přesné navádění vozů koksovny (plnící,výtlačný, vodící, hasicí vůz, příp. další) k jednotlivým koksovacím komorám (coking chambers). Typ SPKV-03

Snímač polohy kolejových vozidel pro koksovny

Přednosti:

 • hustý dým a pára bez vlivu na přesnost snímání
 • automatická kontrola znečištění optiky
 • automatická kontrola teploty hlavice
 • vyhřívání proti kondenzaci páry
 • ochrana proti chybnému přečtení pozice
 • přesné odměřování polohy i na velmi křivých kolejích ± 70 mm horizontálně a ± 45 mm vertikálně

Výhody použití:

 • zpřesnění najíždění strojů ke komorám
 • automatizace pojezdu strojů
 • hlídání technologického postupu výroby koksu

Princip:

Před jednotlivé komory se uchytí kódové desky, na vůz (stroj) se uchytí snímací hlava a v kabině operátora vozu displej. Zasunutím kódové desky do štěrbiny snímací hlavy při pojezdu vozu je optikou identifikováno číslo kódové desky a měřena vzdálenost od středu kódové desky. Displej přiřadí číslu desky její název, který pak zobrazí v horním poli displeje. V dolním poli displeje je zobrazována vzdálenost od středu kódové desky se znaménkem. Displej obsahuje sériovou komunikační linku RS485 k externí komunikaci (PROFIBUS, MODBUS) s nadřazeným systémem.

Použití zařízení umožní zpřesnění najíždění vozů (menší opotřebení koksovacích komor), synchronizaci vozů, automatizaci pojezdu vozů nebo celého provozu koksovny, hlídání technologického procesu výroby koksu. Boky koksovací komory tvoří zeď, která se při nepřesném najetí vytlačovacího vozu odírá ramenem, které zajíždí do komory. Při přesném najetí je rameno uprostřed a stěn se nedotýká. Při použití zařízení UVB TECHNIK - SPKV je možné se problémům vyhnout a šetřit zbytečné opravy poškozené stěny.

Zařízení je konstruováno velmi odolné přímo pro použití v prostředí koksoven.

Digitální displej

 • zobrazení pozice (číslo nebo označení komory)
 • zobrazení odchylky od středu ± 350 mm
 • přesnost 1 mm

Reference:

 • ARCELORMITTAL Ostrava a.s., Czech Republic POUŽITO PRO BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ
 • SIEMENS, Czech Republic
 • OKK Koksovny a.s., Czech Republic
 • US STEEL Košice, Slovak Republic
 • ARCELORMITTAL Zenica, Bosna a Hercegovina
 • KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK, SANAYI VE TICARET A.S., Turkey
Základní technické parametry:
Parametr Hodnota
mezera pro průchod kód. desek 150 mm
vnější rozměry snímací hlavy 690 × 445 × 380 mm
maximální rychlost hlavice pro snímání pozice 7 m/s
rozměry kódových desek 340 × 310 mm
materiál kód. desek a sním. hlav nerezová ocel
pracovní teplota -20°C (-50°C) až 80 °C
napájení 24 V DC / 0.5A, 4A

Připojené video

SPKV-03 Snímání polohy koksárenských strojů:

Připojené obrázky

 • SPKV_05
 • BOSNIA AND HERCEGOVINA ArcelorMittal Zenina
 • CZECH REPUBLIC ArcelorMittal Ostrava
 • Blokový diagram

Připojené soubory