PP-VISUAL - Systém pro vizualizaci průběhu tloušťky a SPC

Zařízení je určeno pro načítání měřené tloušťky jednoho případně více kontinuálních měřičů pro grafické znázornění průběhu na obrazovce, průběžné statistické hodnocení, tisk protokolů a archivaci změřených dat.

Vizual1

Charakteristika systému:

 • jednoduché ovládání i bez znalosti PC
 • komunikace s měřičem tloušťky (načítaní dat a přenos nastavení do MTP)
 • grafické zobrazení průběhu tloušťky se znázorněním tolerancí
 • odměřování délky při připojení pulsního signálu
 • archivace změřených dat na HDD
 • tisk protokolů o měření v tabulkové a grafické formě
 • možnost napojení na počítačovou síť

Základní části systému:

 • softwarové vybavení pod WINDOWS
 • 19" LCD barevný monitor
 • průmyslové šasi - PC na bázi procesoru INTEL Procesor
 • klávesnice
 • DVD R/W
 • pevný disk min 320 GB
 • vstup/výstupní karta pro připojení technologie (např. pulsy odměřování délky)
 • komunikační karty pro připojení měřičů tloušťky a sítě Ethernet

Přednosti systému:

 • regulační výstupy pro možnost nadstavby regulačních vstupů
 • průběžné vyhodnocování a zobrazení statistických ukazatelů během měření
 • možnost dalšího zpracování archivovaných dat v programu EXCEL
 • možnost rozšíření vstupů pro načítání a archivaci dalších technologických veličin

Připojené obrázky

 • Vizual2
 • Vizual3
 • Vizual4
 • HW