Projekt EU: Marketing

Propagace a účast firmy na veletrhu METAL EXPO v roce 2015 až 2017, který se koná 10.11.2015 - 13.11.2015 v Moskvě v Rusku včetně přepravy exponátů. Účast na veletrzích Metal Japan v roce 2016 a 2017 v Japonsku včetně přepravy exponátů a také účast na veletrhu AISTech 2017 v Nashvillu v USA včetně přepravy exponátů.

Nová položka

Firma UVB TECHNIK, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI Marketing. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na účast podnikatelů na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy.

Hlavní cíl společností:

Hlavním cílem společnosti je vyrábět a nabízet řadu high-tech výrobků pro válcovny za studena a koksovny a pro co nejrychlejší expanzi prodeje mít perfektně vybudovanou síť zástupců po celém světě v místech, kde se nachází hutní podniky. K uvedenému cíli směřuje prezentování společnosti a výrobků na nejprestižnějších odborných veletrzích, výstavách a konferencích v oboru hutnictví, samozřejmě také s tištěnými materiály na vysoké úrovni.

Základní údaje projektu:

Projekt EU: Marketing
Výzva: I - Individuální účasti na veletrzích a výstavách
Číslo výzvy: 01_15_016
Název: UVB TECHNIK s.r.o.: METAL EXPO, Metal Japan, AISTech,
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001122