Reference ve světě

Logo 200x75

Navštivte nás na stánku č.12N58

Aluminium Düsseldorf

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Chytrý kolík přidržovače pro lisy pro plošné tváření plechu (TF04000049) je řešen s finanční podporou TA ČR.
TAČR

Veletrhy, konference a školení

Společnost UVB TECHNIK s.r.o. se pravidelně zúčastňuje odborných konferencí, seminářů a veletrhů doma i v zahraničí.

0 0