Reference ve světě

Logo 200x75

Navštivte nás na stánku č.12N58

Aluminium Düsseldorf

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Chytrý kolík přidržovače pro lisy pro plošné tváření plechu (TF04000049) je řešen s finanční podporou TA ČR.
TAČR

Zařízení pro čištění pásu

Stírání olejů a emulzí z pásu.

  • SZ 1301 800x650SZ - Zařízení pro stírání oleje a emulzí z pásu

    Stírací zařízení stírá emulze (oleje), které se používají při výrobě a zpracovávání kovových pásů. Toto zařízení zaručuje vysoké stírací schopnosti, bez rizika poškození pohybujícího se pásu. Typ SZ.