Kamerové měřicí systémy

Detekce povrchových vad pásu, sledování kvality výroby, bezdotykové kamerové měření.

  • SurfscanAutomatická detekce povrchových vad

    Nejčastější použití těchto našich výrobků je ve válcovnách za studena při výrobě kovových a nekovových pásů a umožňují automaticky detekovat povrchové vady pásů pomocí CCD kamery a vyhodnocovací jednotky. Typ SURFSCAN CVT820.

  • MikroskopMěření vzduchových pórů

    Tato aplikace slouží ke stanovení struktury vzduchových pórů ve vzorku ztvrdlého betonu.

  • Schéma zařízeníMěření délky trubek

    Zařízení slouží pro bezkontaktní měření délky trubek pomocí řádkové CCD kamery s podsvětlením napojené na průmyslové PC. Typ MDT.