Reference ve světě

Logo 200x75
Navštivte nás na

FUTURE STEEL FORUM

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Snímač polohy koksárenských vozů

Snímač polohy kolejových vozidel slouží pro přesné navádění vozů koksovny (plnící,výtlačný, vodící, hasicí vůz, příp. další) k jednotlivým koksovacím komorám (cokingchambers).