Reference ve světě

Logo 200x75
Navštivte nás na

FUTURE STEEL FORUM

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Měřicí zařízení pro hutní průmysl

Měřič tloušťky pásu, měřič profilu pásu, měřič délky zásuvů pásu, snímač vibrací atd.