Historie společnosti

Vývoj společnosti od jejího vzniku začátkem devadesátých let až po dosažení pozice leadera na trhu přesných kontaktních kontinuálních měřičů.

Společnost byla založena v Ostravě, v prosinci roku 1991. Důvodem založení byla snaha využít zkušenosti z oblasti strojírenství a technologie a zvýšená poptávka na trhu přesných kontaktních kontinuálních měřičů.

V roce 1993 byl zahájen vývoj nových typů kontinuálních měřících přístrojů tloušťky kovového pásu s mikrometrovým rozlišením. Veškeré vynaložené úsilí bylo odměněno 22. 9. 1993 udělením patentu na Měřič tloušťky kovového pásu. Na konci tohoto roku byly poznatky předány do výroby.

Díky rostoucí poptávce na tuzemském trhu se společnost dále dynamicky rozvíjela a v krátkém čase zaujala na trhu měřících přístrojů pevnou pozici. V České republice je jediným výrobcem tohoto typu přístrojů a jedna z mála významných světových firem, které se kontaktními kontinuálními přístroji zabývá.

Rostoucí obrat umožnil do roku 1998 vývoj celkem deseti typů kontaktních kontinuálních měřičů tloušťky pásu. Současně byly na objednávku úspěšně vyvinuty další typy měřicích zařízení pro průmyslové použití (měřič délky zásuvů pásu do lisu, zařízení pro automatickou detekci povrchových vad pásu a další).

V roce 1998 se UVB TECHNIK transformoval ve společnost s ručením omezeným UVB TECHNIK s.r.o., se sídlem v Ostravě. Společníky jsou Ing. Tomáš Barták a Ing. Pavel Vitoslavský. O rok později zahájila export kontinuálních měřičů tloušťky kovového pásu do zahraničí, nejprve do Španělska a postupně do téměř všech zemí světa s vyspělým průmyslem.

Na přelomu let 1999 a 2000 se společnost přestěhovala do vlastní nově postavené výrobně-administrativní budovy v Hlučíně. V roce 2006 byla dokončena výstavba výrobní haly navazující na výrobně-administrativní budovu.

Hlavním cílem firmy pro nejbližší budoucnost je snaha ještě více proniknout na zahraniční trhy a dále posilovat stávající pozice v tuzemsku. Hlavními nástroji zůstávají vysoká kvality výrobků a dlouhodobá spolupráce s klienty.