Profil společnosti

Společnost UVB TECHNIK je rozdělena do dvou divizí: divize vývoj a výroba měřící techniky a technologických zařízení a divize prodej pneumatických a hydraulických prvků, výroba strojních prvků a zařízení.

1. Divize vývoj a výroba měřící techniky a technologických zařízení

Rostoucí požadavky na kvalitu výroby ve válcovnách se projevují ve značné poptávce po měřících přístrojích. Tato zařízení jsou v dnešní době zcela nezbytná. Umožňují předcházet provozním problémům a následné ztrátě zákazníka zvyšováním kvality finálních výrobků. Hlavně snižováním zmetkovosti se veškeré vynaložené náklady na pořízení těchto přístrojů v krátké době vrátí.

Kontaktní kontinuální měřiče tloušťky kovového pásu

Výroba a prodej kontaktních kontinuálních přístrojů je stěžejní činností naší firmy. Touto aktivitou se zabýváme více než dvacet let. Měřiče se používají zejména pro měření kovových a nekovových plechů a plochých drátů ve válcovnách za studena a využívají je také zpracovatelé pásů. Přístroje dosahují velice přesného měření ve srovnání s konkurenčními měřiči tloušťky pásu. Podle zkušeností a výsledků provedených v podnicích, kde tyto přístroje fungují již několik let, může činit jejich doba návratnosti dokonce 2 měsíce.

Ve srovnání s ostatními produkty na trhu dosahují výrobky naší společnosti lepších parametrů v odolnosti provedení měřičů, v jednoduchosti obsluhy bez mechanického nastavování hlavice a díky digitálnímu zobrazování absolutní tloušťky v mikrometrech také přesnějšího měření. Další nespornou předností produktů je pouze jeden rozsah měření od 0 do 9 mm. Samozřejmostí jsou výstupy pro regulaci nebo pro připojení nadřízeného počítače, jednoduchá kontrola přesnosti měření, jednoduchá digitální kalibrace a výstupy pro napojení do regulační smyčky.

Přesnost měření není ovlivněna typem materiálu a tudíž není nutná kalibrace po každém měření jako u bezkontaktních měřičů. Při používání námi dodávaných typů odpadají vysoké nároky na dodatečná hygienická opatření, což uspoří nemalé finanční náklady.

Společnost UVB TECHNIK s.r.o. vynakládá 10 % celkového obratu za kalendářní rok na aplikovaný výzkum. Výsledkem jsou neustálé novinky, které vyvíjí a dodává na trh.

V současnosti může nabídnout celkem 16 různých typů výrobků vhodných pro měření při výrobě a zpracování pásů válcovaných za studena. Podrobné informace o výrobcích najdete v sekci Měřicí zařízení.

2. Divize prodej pneumatických a hydraulických prvků, výroba strojních prvků a zařízení

Mezi naše zákazníky patří podniky těžkého a lehkého průmyslu na území České a Slovenské republiky. Namátkově můžeme uvést průmysl železárenský, strojírenský, elektrotechnický, automobilový, gumárenský, ale také podniky zabývající se výrobou potravin, nápojů atd. Naše společnost UVB TECHNIK s.r.o. se zaměřuje na dodávky výrobků pouze od kvalitních výrobců.

Sortiment tvoří převážně:

  • pneumatické prvky (šroubení, rychlospojky, pneumatické válce, hadice, ventily, úpravné jednotky),
  • hydraulické prvky,
  • maznice,
  • pružiny (tlačné, tažné, talířové, ploché aj.),
  • další strojní prvky (armatury, kabelschleppy atd.).

Odborně zaškolení pracovníci jsou k dispozici při řešení návrhů, výměny, respektive náhrady pneumatických a hydraulických prvků. Svým zákazníkům poskytujeme technické poradenství a servis zdarma. Díky zázemí se specializovanými strojními dílnami jsme schopni zajistit také výrobu strojních součástí a větších strojních celků na zakázku. Předností je také výhodná cena a pro stálé zákazníky možnost poskytování slev.