MTL - Kontinuální měřič tloušťky pásu pro lisovny

Kontaktní kontinuální měřič tloušťky pro lisovny a zpracovatele kovového pásu. Tloušťkoměr typ: MTL-501

MTL-501A

Proces měření:

Měřič je naváděn na pás motoricky. Měřicí hlava je plovoucí a kompenzuje pohyby pásu ve vertikálním směru a naklopení pásu ve směru jeho pohybu. Zařízení je vybaveno vyhodnocovací jednotkou s digitálním zobrazením on-line měřené hodnoty a reléovými výstupy.

Výstupy zařízení:

 • digitální zobrazení měřené tloušťky
 • 2 reléové výstupy signalizující překročení limitní tloušťky
 • výstup dat RS-485 (ASCII, Messbus, Modbus-RTU)

Volitelné příslušenství:

 • světelná signalizace překročení limitní tloušťky
 • komunikační rozhraní Profibus
 • analogový výstup
 • vizualizační software
Základní technické údaje:
Parametr Hodnota
Rozsah měřené tloušťky 0,03 - 5 mm (8 mm)
Rozlišení 0,001 mm
Přesnost měření ± 5 µm
Maximální hloubka měření od kraje pásu 48 mm

Přiložené video

MTL-501A tloušťkoměr s motorizovaným pojezdem:

Připojené obrázky

 • Measuring head with motorized drive
 • MTL-501A - digital control unit
 • MTL on production line 1
 • MTL on production line 2

Připojené soubory