MDZ - Měřič délky kroků pásu do lisu

Zařízení je určeno k měření, seřízení a hlídání tolerance délky kroku posuvu pásu do lisu, případně pro odměřování délky pásu.

MDZ

Měřič odměřuje délky jednotlivých kroků posuvu pásu do lisu. Zařízení je možno alternativně využít také pro pro měření rychlosti pohybu pásu, měření délky pásu a odměřování nastavené délky pro přesné dělení materiálu.

Digitální zobrazovací jednotka umožňuje:

 • zobrazení změřených jednotlivých kroků posuvu pásu na displeji s výškou číslic 14 mm
 • zadávání horní a dolní meze kroku posuvu
 • spínání relé výstupů mimo nastavené meze

Součásti sestavy měřiče:

 • rotační inkrementální snímač s úchytem
 • pryžové odměřovací kolečko
 • digitální vyhodnocovací jednotka
 • propojovací kabel 3 m

Doplňkové příslušenství:

 • pneuválec k oddalování odměřovacího kolečka
 • seriový výstup dat (RS-232, RS-485, PROFIBUS)
 • analogový výstup
Základní technické údaje:
Parametr Hodnota
Rozlišení 0,1 mm
Odměřovací kolečko D = 76 mm
Pracovní teplota 0 °C - 60 °C
Výstupy mezí 2 relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A)

Připojené obrázky

 • MDZ-1