Reference ve světě

Logo 200x75

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Chytrý kolík přidržovače pro lisy pro plošné tváření plechu (TF04000049) je řešen s finanční podporou TA ČR.
TAČR

Měření délky trubek

Zařízení slouží pro bezkontaktní měření délky trubek pomocí řádkové CCD kamery s podsvětlením napojené na průmyslové PC. Typ MDT.

Schéma zařízení

Měřená trubka projíždí při měření podélně mezi optickými závorami, které posílají informace o pozici zadního konce trubky do zařízení, které zároveň vyhodnocuje přítomnost začátku trubky pod měřící kamerou. Po změření je výsledná délka trubky zasílána po sériové lince do signovacího zařízení, které na trubku vytiskne štítek včetně délky trubky. Měřené hodnoty se ukládají do dbf souboru.

Využití:

  • výroba bezešvých trubek, profilů, tyčí atd

Reference:

  • MITTAL Steel a.s. Ostrava

Připojené obrázky

  • Ukázka obrazovky programu