Reference ve světě

Logo 200x75

Realizujeme projekt v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt Chytrý kolík přidržovače pro lisy pro plošné tváření plechu (TF04000049) je řešen s finanční podporou TA ČR.
TAČR

Měření vzduchových pórů

Tato aplikace slouží ke stanovení struktury vzduchových pórů ve vzorku ztvrdlého betonu.

Mikroskop

Obraz vzorku z mikroskopu je přenášen do osobního počítače pomocí barevné digitální kamery. Horizontální posun vzorku je řešen automaticky pomocí krokového motorku a ovládá se kolečkem myši nebo tlačítky. Pomocí myši se označují délky tětiv protínající vzduchové póry. Měřené hodnoty jsou exportovány do csv souboru pro hodnocení kvality betonu. Měření vzduchových pórů slouží pro potřeby zjištění prostorového rozložení vzduchových pórů v betonu podle ČSN EN 480-11.


Připojené obrázky

  • Vzorek