Projekt EU: Marketing 2019

Propagace a účast firmy na veletrhu METAL EXPO v roce 2018 a 2019 v Moskvě v Rusku včetně přepravy exponátů. Tento trh je velice specifický, je potřeba neustále udržovat ve vědomí existenci a kvalitu našich výrobků i prezentovat nově vyvinutá měřící zařízení. Účast na veletrhu AISTech 2019 v Pittsburghu v USA, včetně přepravy exponátů, dále pak vystavování na veletrhu METEC 2019 v Německém Düsseldorfu.

Vlajka_EU_Marketing_2019

Firma UVB TECHNIK, s.r.o. je příjemcem dotace z OPPI Marketing. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na účast podnikatelů na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy.

Hlavní cíl společností:

Hlavním cílem společnosti je vyrábět a nabízet řadu high-tech výrobků pro válcovny za studena a koksovny a pro co nejrychlejší expanzi prodeje mít perfektně vybudovanou síť zástupců po celém světě v místech, kde se nachází hutní podniky. K uvedenému cíli směřuje prezentování společnosti a výrobků na nejprestižnějších odborných veletrzích, výstavách a konferencích v oboru hutnictví, samozřejmě také s tištěnými materiály na vysoké úrovni.

Základní údaje projektu:

Projekt EU: Marketing
Výzva: III - Individuální účast MSP na výstavách a veletrzích
Číslo výzvy: 01_18_167
Název: Metal Expo, METEC, AISTech, ALUMINIUM
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0014062