Mazací technika

Přístroje pro centrální mazání, mazací hlavice, mazací spojky, olejoznaky, ruční čerpadla, ruční mazací lisy atd.

Výroba a prodej mazací techniky byly přesunuty do partnerské firmy LubTechnik s.r.o.

 • Mazací technikaMazací přístroj typ UV

  Mazací přístroje jsou určené na centrální mazání strojů s malým počtem mazaných míst plastickým mazivem, anebo olejem, u kterých protitlak mazaných míst zpětné mazací trubky nepřesáhne 20 MPa. Mají vlastní zásobník maziva. Kód: 1340, Objednávání: Například: UVB 1008 01, UVF 1016 01, UVF 1008

 • Mazací přístroj typ IN Mazací přístroj typ IN

  Mazací přístroje IN se používají při mazání mazacích míst různých strojů (například kompresorů, obráběcích strojů apod.) Nemají vlastní zásobník maziva. Na požádání zákazníka vyřešíme a dodáme zásobník maziva. Kód: 1341, pracovní poloha svislá s kuličkou nahoře. Naklonění jen po dohodě s výrobcem. Kód dobjednávání například: INC 0002332, INB 0018323

 • Mazací přístroj typ MPD 60-2 a MPD 60-1Mazací přístroj MPD

  Mazací přístroje MPD se používají pro centrální mazání velkých strojních zařízení jako zdroj tlakového maziva. Při použití dvou potrubních dávkovačů (MPD 60-2) se dají použít pro mazání velkého počtu mazaných míst a v těžkých provozních podmínkách, jako např. pro mazání těžebních mechanizmů, nápojových plnících linek, strojní zařízení v lakovnách, cementárnách, cukrovarech a pod.

 • Rozdělovače TTZVZařízení se dvěma potrubími pro tuk a olej TTV

  Dvoupotrubní centrální mazací systémy jsou používány zpravidla k mazání strojů a strojních zařízení s velkým počtem mazacích míst. Jejich hlavní výhodou je všeobecně jednoduchá manipulace. Rozdělovače mohou být libovolně připojovány popř. vyřazovány.

 • Pístový rozdělovač TTVPístový rozdělovač TTV

  Pístové rozdělovače dávkují a rozvádějí olej nebo plastické mazivo dopravovaný cyklicky nebo trvale ovládaným čerpadlem.

 • Progresivní rozdělovač TTV-BVPProgresivní rozdělovač TTV-BVP

  Progresivní rozdělovače BVP rozdělují množství dopravované čerpadlem v množstevním poměru, který je určen pomocí rozdělovače na více výpustí. Různých dodaných množství uvnitř rozdělovače je dosaženo pomocí sdružení dvou výpustí. Každý píst provádí svůj zdvih a přiděluje ložisku předem určené množství maziva, dříve než pracuje další píst.

 • Elektrické pístové čerpadlo TTV Tri-LubeElektrické pístové čerpadlo TTV Tri-Lube

  Pístové čerpadlo Tri-Lube představuje robustní centrální mazací čerpadlo poháněné elektromotorem, které může být použito pro plastické mazivo. Čerpadlo dopravuje mazivo až přes tři ventily výtlačným principem. Dá se výborně kombinovat s progresivními rozdělovači.

 • Sudové čerpadla TTVSudová čerpadla TTV

 • Řídící jednotka LOGO-24RC TTVŘídící jednotka LOGO-24RC TTV

  Řídící jednotka s předem nastaveným programem se používá pro řízení a sledování centrálních mazacích systémů.

 • Elektromagnetický 4/2-cestný zpětný ventil Typ UVVentily TTV

 • Ohybná hadiceOhybná hadice

  Používá se na dopravu olejů pro různé typy strojů a zařízení. Kód: 1348, Objednávání:Příklad: Ohebná hadice Js 8/250 s pancířem (s vnějším kovovým opletem) nebo Js 8/250 bez pancíře

 • Redukční ventil typ RV Redukční ventil typ RV

  Redukční ventil je hydraulický prvek určený k redukci tlaku hydraulické pracovní kapaliny z hodnoty 2,6 až 40 MPa na tlak 2,4 až 2,6 MPa. Kód: 1345

 • Tlaková pojistka, koncový spínač Tlaková pojistka, koncový spínač

  Používají se u dvojpotrubních systémů pro tukové mazání. Po dosažení nastaveného tlaku v jedné větvi dojde v mazacím přístroji k přeřazení a dodávky maziva do druhé větve. Kód: 1349

 • Mazací hlavice kulové k zalisováníMazací hlavice

 • Skupina Da • ČSN 23 1475Mazací zátky

 • Z 04 802Olejničky a mazací stříkačky

  Nové olejničky moderního tvaru a zaručené kvality. Nádobky jsou vyrobeny buď tlakovým litím ze zinkové slitiny nebo z rázuvzdorného plastu.

 • Samočinné tlakové mazniceSamočinné tlakové maznice

 • Ruční mazací lisy přítlačné plastovéMazací lisy

 • Mazací spojky hrotitéPříslušenství k mazacím lisům

 • Ruční pístová čerpadlaRuční pístová čerpadla

  Umožňují přímé přečerpávání oleje, petroleje nebo motorové nafty do sběrné nádoby. Pozor: nepoužívat pro čerpání benzínu a ředidel

 • M 06 660Olejoznaky